Opleiding en training

DonkerVeenstra beschouwt veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers als een belangrijke verantwoordelijkheid. Om dit te kunnen waarborgen willen wij door middel van opleidingen en trainingen de loopbaan van medewerkers stimuleren en ondersteunen. Daarnaast is het van belang dat medewerkers voldoende gekwalificeerd zijn om hun functie goed uit te kunnen oefenen.

Het doel van persoonlijke ontwikkeling door middel van het volgen van opleidingen en trainingen is een brede inzetbaarheid van medewerkers en het verhogen van efficiency, effectiviteit en kwaliteit.

Scholingsplan

Om hierin te kunnen voorzien wordt er jaarlijks een scholingsplan opgesteld, waarin per medewerker wordt opgenomen welke (veiligheid)cursussen er – al dan niet verplicht – worden gevolgd. De opleidingsbehoefte wordt bepaald op basis van (vervaldata van) verplichte (veiligheids)trainingen, ontwikkelingen in de markt en een inventarisatie van de behoefte aan scholing onder het personeel.

Wij zijn gespecialiseerd in het installeren en onderhouden van:

 • HVAC
 • Waterinstallaties
 • Rioleringsinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Elektra
 • Gebouwbeheersystemen
 • Noodstroomvoorzieningen

 • Sanitair
 • Zwembaden
 • Bodemwarmte
 • Klimaatbeheersing
 • Brandmeld- en beveiligingsinstallaties

Menu